2020-03-14

سواد رسانه ای ضد کرونا

سواد رسانه ای ضد کرونا - خانم دکتر لیلا وصالی
2020-03-07

سواد رسانه‌ ای چیست؟

مفاهیم سواد رسانه‌ ای به سه سطح عمومی، متوسط و پیشرفته تقسیم می‌شوند. مفاهیم عمومی به اینکه چگونه رسانه‌ها ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند تمرکز می‌کند. مفاهیم متوسط به چگونگی ایجاد معنا از مفاهیم رسانه‌ای می‌پردازد و مفاهیم پیشرفته تعامل رسانه‌ها و جامعه و نقش سواد رسانه‌ ای در ایجاد تغییرات را بررسی می‌کند.
2020-03-07

سواد رسانه‌ای

سواد رسانه‌ای یک نوع درک متکی بر مهارت است که می‌توان براساس آن انواع رسانه‌ها را از یکدیگر تمیز داد، انواع تولیدات رسانه‌ای را از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد.
2020-03-07

چگونه مسئولیتِ شخصی زندگی خودم را به عهده بگیرم

مسئولیتپذیری امری نیست که طیِ یک شب اتفاق بیفتد، بلکه فرایندی است تدریجی که به مرور حاصل می شود. مدلی را به شما یاد می دهم که بهتر در ذهنتون بنشینه ،اسم این مدل ...

آموزش الکترونیکی

یادگیری الکترونیکی مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روشهای آموزشی شامل آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش مبتنی بر وب، کلاسهای مجازی وغیره است.

مدرسه مجازی تکنولوژی

سواد رسانه ای

2020-03-14

سواد رسانه ای ضد کرونا

سواد رسانه ای ضد کرونا - خانم دکتر لیلا وصالی
2020-03-07

سواد رسانه‌ ای چیست؟

مفاهیم سواد رسانه‌ ای به سه سطح عمومی، متوسط و پیشرفته تقسیم می‌شوند. مفاهیم عمومی به اینکه چگونه رسانه‌ها ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند تمرکز می‌کند. مفاهیم متوسط به چگونگی ایجاد معنا از مفاهیم رسانه‌ای می‌پردازد و مفاهیم پیشرفته تعامل رسانه‌ها و جامعه و نقش سواد رسانه‌ ای در ایجاد تغییرات را بررسی می‌کند.
2020-03-07

سواد رسانه‌ای

سواد رسانه‌ای یک نوع درک متکی بر مهارت است که می‌توان براساس آن انواع رسانه‌ها را از یکدیگر تمیز داد، انواع تولیدات رسانه‌ای را از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد.

هوش و خلاقیت

2020-03-07

خلاقیت چیست

واقعیت این است که خلاقیت یا Creativity مفهوم جدیدی نیست و همیشه تاریخ همراه بشر بوده است. اما هیچوقت به اندازه امروز به آن توجه نشده ...
2020-03-07

باهوش بودن مهمتر است یا متفکر بودن

برای اثبات اینکه باهوش بودن چقدر مهم است کافی است زندگی باهوش ترین انسانی که از او تست گرفته شد را ارزیابی کنیم.

روانشناسی

2020-03-07

چگونه مسئولیتِ شخصی زندگی خودم را به عهده بگیرم

مسئولیتپذیری امری نیست که طیِ یک شب اتفاق بیفتد، بلکه فرایندی است تدریجی که به مرور حاصل می شود. مدلی را به شما یاد می دهم که بهتر در ذهنتون بنشینه ،اسم این مدل ...
2014-03-12

نیازهای بنیادین و ژنتیک انسان چیست

ما یاد می گیریم ، نیازهایمان را براورده کنیم تا احساس بهتری داشته باشیم اما براورده کردن ،نیازهای ما نباید به نیازهای دیگران آسیب بزند. هر آنچه که نیازهای ما را برآورده کند ،در دنیای مطلوب مغز ما قرار می گیرد..
error: