محمد شیخ زاده
معلم اول ابتدایی

آموزگارپایه اول دبستان (مسئول پایه)    
کارشناس علوم تربیتی( مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
همکاری در راه اندازی دبستان موعود

دوره های آموزشی:
دوره های طرح درس نویسی با شیوه اکتشافی
بازی درمانی و هوش های چندگانه گاردنر( دانشگاه تهران)
دوره تربیت جنسی کودکان (مرکز مشاوره فردوس)
دوره های مسئولیت پذیری در کودکان
یادگیری اکتشافی در یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد مدرسه حکمت
کاربرد گیمیفیکیشن در تدریس، تولید محتوا و ابزار (مدرسه حکمت)
 (دبستان مصباح)IBدوره آشنایی با مدارس
دوره پیش از خدمت معلمی دبستان (موسسه شهید مهدوی)

تجربیات آکادمیک:
دبیر انجمن علمی علوم تربیتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران ( به مدت دو سال)
نقد فیلم های تعلیم و تربیتی

محمد حسین کبیری طامه
معلم دوم ابتدایی

3 سال کمک مشاور مجمع علمی نخبگان پایه دهم

2 سال کمک مشاور پایه هفتم و هشتم در مدرسه سادات موسوی

3 سال معلم دبستان موعود در پایه دوم

3 سال مسئول اجرایی برگزاری اردو های علمی در مدارس مختلف

آشنایی با مهارت های IB

آشنایی با روش آموزش معکوس

آشنایی با شیوه های تدریس مختلف

آشنایی با هوش های چندگانه گاردنر

 
مهندس محمد علی اکبریان
معلم کلاس سوم و چهارم دبستان

عضو شورای مجمع علمی نخبگان

برگزارکننده اردوهای جهادی برای دانش آموزان و دانشجویان

شرکت در دوره ی گیمیفیکشن

دوسال مربی کلاس سوم دبستان مدرسه موعود

یک سال مربی کلاس چهارم دبستان موعود

برگزارکننده ی دوره های کیف در مدرسه در مدارس علامه حلّی و موعود

 
مهندس پویا دهقان منشادی
معلم اول تا ششم ابتدایی

کارشناسی ارشد مدیریت شهری – دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی مهندسی صنایع– دانشگاه صنعتی قم

معلم و مشاور پایه سوم ابتدایی – دبستان موعود - تهران

معلم و مشاور پایه دوم ابتدایی – دبستان موعود- تهران

کمک معلم پایه اول ابتدایی – دبستان موعود- تهران

مشاور و کادر پیش دانشگاهی (دوازدهم فعلی)- مجمع علمی نخبگان- تهران

آشنا با روش های تدریس

آشنا با کارکردهای اجرایی مغز

آشنا با نظریه های انگیزش

آشنا با هوش های چندگانه گاردنر