سواد رسانه ای ضد کرونا

سواد رسانه ای ضد کرونا - خانم دکتر لیلا وصالی ...
بیشتر بخوانید

شما اضافه‌‌بار دارید!

نیاز به بقا (احتیاط در کارها،اجتناب از خطر و هوشیاری ...
بیشتر بخوانید

سواد رسانه‌ ای چیست؟

سواد رسانه‌ ای چیست؟ سواد رسانه ای (Media Literacy) مجموعه‌ای ...
بیشتر بخوانید

وظیفه سواد رسانه ای

وظیفه سواد رسانه ای، تبدیل مخاطب منفعل به فعال است، ...
بیشتر بخوانید

رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی

در حال حاضر رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی سرشار از ...
بیشتر بخوانید

مفاهیم سواد رسانه‌ ای

مفاهیم سواد رسانه‌ ای به سه سطح عمومی، متوسط و ...
بیشتر بخوانید